Bytový dům v Berouně

Vizualizace projektu a řezy

Beroun - bytový dům
Beroun - bytový dům
Beroun - bytový dům
Beroun - bytový dům
Beroun - bytový dům
Beroun - bytový dům

Podélný řez
Beroun - bytový dům

Příčný řez
Beroun - bytový dům